top of page

ถ้าคุณได้เห็นแล้วคุณถึงจะเชื่อ

Dynamic Analysis System เป็นอีกองค์กรณ์ที่เป็นอีกหนึ่งความน่าเชื่อถือในเรื่องของระบบโซลูชั่นของกล้องความเร็วสูงที่มีมานานกว่า 20 ปี เราคือมืออาชีพในด้านเทคโนโลยีความเร็วสูงและยังคงเติบโตได้เกินความคาดหมายได้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่คอยช่วยบันทึกข้อมูลช่วงเวลาที่สำคัญเพียงเสี้ยววินาทีและก็เพื่อการนำมาทำการวิเคราะห์

Seeing is Believing

 High-Speed Camera คืออะไร?

High-speed imaging 

การถ่ายภาพความเร็วสูงที่จะคอยบันทึกข้อมูลที่สำคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อยู่ในระดับจุลภาคและยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้ก็เพื่อหลบเลี่ยงการทำความเข้าใจจากมองเห็นเพียงเท่านั้น

Propellor

สินค้าที่ประสิทธิภาพสูง

กล้องหลากหลายประเภทเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดีที่สุดและตรงตามข้อกำหนดการในใช้งานทั้งหมด

กล้องและซอฟต์แวร์ความเร็วสูงที่ล้ำสมัยสำหรับการใช้งานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่มีความหลากหลาย

ข้อแก้ปัญหาความเร็วสูง

กลุ่มทีมวิศวกรฝ่ายขายที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

การบริการให้คำปรึกษาที่มากประสบการณ์

การให้ความรู้ที่มีความจำเป็นแก่คุณเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและพร้อมในการทดสอบหรือการวิจัยของคุณ

เพิ่มความรวดเร็วของข้อกำหนดและระบบของคุณ

ทำคุณถึงต้องเลือกเรา?

สินค้าที่มีความล้ำสมัย

ความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

bottom of page