top of page

กล้องระดับวิทยาศาสตร์และการวิจัย
 

PCO Camera

PCO เป็นหนึ่งในผู้ผลิตกล้องวิทยาศาสตร์ชั้นนำ SCMOS และระบบกล้องความเร็วสูง ซึ่งพัฒนาและผลิตในเคลไฮม์ บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ด้วยความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 ปี PCO ได้ก้าวไปข้างหน้าจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ริเริ่มชั้นนำด้านการถ่ายภาพดิจิทัลที่ใช้ในการใช้งานทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม เช่น วิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ การถ่ายภาพความเร็วสูง และวิชันซิสเต็ม ความสามารถภายในองค์กรในสาขาวิชาทางเทคนิคที่สำคัญทั้งหมดและการร่วมมือกับผู้ผลิตเซ็นเซอร์ภาพชั้นนำทำให้มั่นใจได้ว่าเทคโนโลยี SCMOS, CMOS และ CCD ที่ล้ำสมัยสำหรับกล้อง PCO ทั้งหมด

Emergent Vision Technologies

Emergent Vision Technologies ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 ในเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา พวกเขาเป็นผู้ให้บริการกล้องรายแรกๆ ที่ใช้อินเทอร์เฟซ 10 Gigabit Ethernet (10GigE), 25 Gigabit Ethernet (25GigE), 50 Gigabit Ethernet (50GigE) และ 100 Gigabit Ethernet  (100GigE) กล้องความเร็วสูงของพวกเขาถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการตรวจสอบและระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการกีฬา ความเป็นจริงเสมือน การทำแผนที่ 3 มิติ การจราจร และอื่นๆ

Petri Dish

“รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ นั้นล้วนมีสำคัญ เพราะสิ่งเล็กๆจะทำให้สิ่งใหญ่ๆ เกิดขึ้น”

bottom of page