top of page

High Speed Camera

FASTEC HS5i

HS5i นำเสนอการออกแบบที่ครบวงจรซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อรวบรวมข้อมูลขณะเดินทางหรือภาคสนาม การออกแบบที่ผสานรวมกล้องเข้ากับตัวควบคุมพีซีเต็มรูปแบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลจากหน่วยเดียว เมื่อใช้ร่วมกับชุดอุปกรณ์พกพาที่เป็นอุปกรณ์เสริม HS5i มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

FASTEC HS7i

HS7i  นำเสนอการออกแบบแบบครบวงจรซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อรวบรวมข้อมูลระหว่างเดินทางหรือในภาคสนาม การออกแบบที่ผสานรวมกล้องเข้ากับตัวควบคุมพีซีเต็มรูปแบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลจากหน่วยเดียว เมื่อใช้ร่วมกับชุดอุปกรณ์พกพาที่เป็นอุปกรณ์เสริม HS7i ช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

Fastec HS5

กล้องความเร็วสูง HS Series ของ Fastec Imaging ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงนักวิจัยที่จริงจัง การเข้าถึงรูปภาพตลอดจนการจัดเก็บและการเรียกค้นได้รับการพิจารณาใหม่เพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยสูงสุดและลดรอบเวลา

Fastec HS7

กล้องความเร็วสูง HS Series ของ Fastec Imaging ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงนักวิจัยที่จริงจัง การเข้าถึงรูปภาพตลอดจนการจัดเก็บและการเรียกค้นได้รับการพิจารณาใหม่เพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยสูงสุดและลดรอบเวลา

Petri Dish

“รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ นั้นล้วนมีสำคัญ เพราะสิ่งเล็กๆจะทำให้สิ่งใหญ่ๆ เกิดขึ้น”

bottom of page