top of page

ระบบไฟ LED แบบไดนามิก

Dynamic LED Lighting System 

LED FLOOD LIGHT - 100W

ไฟ LED พลังงานสูง 100W (หัวคู่)


 • กำลังไฟฟ้า : 100W

 • สี: 6600K

 • มุม: 25 องศา

 • ขนาด: 100 มม. x 75 มม. x 75 มม

 • น้ำหนัก: 0.83กก. (ชุดไฟส่องสว่าง) 1.4กก. (แหล่งจ่ายไฟ)

LED FLOOD LIGHT - 300W

ไฟ LED พลังงานสูง 300W


 • กำลังไฟ : 300W

 • สี: 6500K

 • มุม: 14 องศา

 • ขนาด: 180มม.x90มม.x120มม

 • น้ำหนัก: 3กก. (ชุดไฟส่องสว่าง) 1.8กก. (พาวเวอร์ซัพพลาย)

LED FLOOD LIGHT - 40W

ไฟ LED กำลังสูง 40W (หัวคู่)


 • กำลังไฟฟ้า : 40W

 • สี: 6600K

 • มุม: 10 องศา

 • ขนาด: 50มม.x50มม.x68มม

 • น้ำหนัก: 0.24กก. (ชุดไฟส่องสว่าง) 1.2กก. (แหล่งจ่ายไฟ)

Petri Dish

“รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ นั้นล้วนมีสำคัญ เพราะสิ่งเล็กๆจะทำให้สิ่งใหญ่ๆ เกิดขึ้น”

bottom of page